poniedziałek, 28 listopada 2022

Katarzyna Pęczek - Ocenianie uczniów ze SPE - błędy, bariery i dobre praktyki

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Katarzyna Pęczek

Temat: "Ocenianie uczniów ze SPE - błędy, bariery i dobre praktyki"

Czego dotyczą zajęcia: Proces oceniania jest niezwykle trudny zarówno dla oceniających jak i ocenianych. Co zrobić, aby uniknąć błędów i jak najobiektywniej zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów, zwłaszcza tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Na co zwrócić uwagę oceniając ucznia ze spektrum autyzmu, z dysfunkcją słuchu lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.? W jaki sposób kreować przestrzeń edukacyjną sprzyjającą ocenianiu uczniów z niepełnosprawnościami? Na te i inne pytania, postaram się odpowiedzieć, zapraszając uczestników warsztatów do pochylnia się nad zagadnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych ,w obszarze oceniania uczniów ze SPE.
Katarzyna Pęczek o sobie – od ponad 25 lat pracuje z uczniami, którzy wymagają specjalnych metod oddziaływania pedagogicznego. Jest dyplomowanym matematykiem i pedagogiem specjalnym jednocześnie. Od lat wspiera nauczycieli oraz kadry kierownicze oświaty z całej Polski, w zakresie pracy z uczniami ze SPE. Będąc trenerem, najbardziej ceni sobie bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz formy spotkań warsztatowych, które stwarzają warunki do aktywnej i bezpośredniej wymiany myśli, doświadczeń i przekonań. Prowadzi również spotkania edukacyjne dla nauczycieli oraz studentów studiów podyplomowych w przestrzeni cyfrowej. Jest współautorką licznych publikacji m.in. dla Ośrodka Rozwoju Edukacji Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego oraz Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum. Interesują ją zagadnienia związane z neurodydaktyką oraz skutecznym wykorzystywaniem wiedzy z zakresu neuronauk w celu usprawniania procesu kształcenia. Mottem trenerskim są słowa Wayne Dyer "Kiedy zmienisz sposób w jaki patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, zmienią się".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz