niedziela, 1 grudnia 2013

Czasopismo NiM nr 1

„Być inaczej z matematyką…”

Wstęp do pierwszego numeru czasopisma Nauczyciele i Matematyka, rok 1992

A więc stało się. Mamy już swoje ogólnopolskie towarzystwo, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, SNM. W drugi piątek listopada 1991 zjechaliśmy się do Bielska-Białej i mieliśmy Pierwszy Założycielski Zjazd i Pierwsze Walne Zgromadzenie SNM. Obecnych było ponad dwustu nauczycieli matematyki z całego kraju. To dużo jak na początek, a i tak nie mogliśmy dotrzeć z wiadomością o Zjeździe do wszystkich. Do wszystkich tych, co uczą matematyki.
Przez trzy dni 8, 9, 10 listopada uczyliśmy się RAZEM pracować. W sobotę pomagali nam wolontariusze z Ośrodka Kultury Matematycznej w Mordach prezentując wspaniale przygotowane odczyty matematyczne. W ekipie szefa OKM profesora Marka Kordosa była też Zofia Muzyczka, która przedstawiła opracowane przez siebie Minimum Programowe z Matematyki. Były gorące dyskusje.
Walne Zgromadzenie SNM było w sobotę. Przewodniczącym został wybrany Wacek Zawadowski z Warszawy. Jego zastępcą został Stefan Turnau z Krakowa.
Trudno oddać atmosferę tych trzech dni. Goście z Anglii i Holandii opowiadali nam o „Żywej Matematyce”i przeżywaliśmy to na żywo razem z nimi. Podczas wspólnej pracy, a może też zabawy, dyskutowaliśmy jak zmieniamy się MY i jak mogą zmieniać się Nasi Uczniowie. Musimy nad sobą dużo pracować. Zmiana stylu prowadząca do „bycia inaczej z matematyką” nie jest dla nas łatwa.
Nie trzeba było wielkich słów. Tak dobre było wzajemne zrozumienie w Bielsku-Białej i tak dobra świadomość celów powstającego SNM, że zamiast przemówienia, Jan Potworowski przytoczył starą arabską przypowieść. Dajemy jej skrót na s. 27.
Wspaniale spisali się miejscowi organizatorzy. Chwała im za to. Uzyskaliśmy tez pomoc ze strony prodżektu Tempus JEP „recursion” i skromną ale cenną pomoc finansową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mimo to, sporą część kosztów nauczyciele opłacili sami i czynili to chętnie i z pełnym zrozumieniem, Dostaliśmy tez miłe i cenne dla nas życzenia od ATM i MM z Anglii i od Holenderskiego Towarzystwa Nauczycieli Matematyki.
Obecnie oddajemy do druku pierwszy numer czasopisma SNM. Chcemy aby coś z tego Pierwszego Zjazdu dotarło do wszystkich nauczycieli w naszym kraju.
Jesteśmy nauczycielami matematyki i liczymy sami na siebie i na Nas Wszystkich.

W opracowaniu produkcyjno-redakcyjnym tego numeru uczestniczyli: Jan Baranowski, Wojciech Jędrychowski, Henryk Kąkol, Krzysztof Mostowski, Jerzy Nowki, Wacek Zawadowski.

Kilka słów o produkcji czasopisma.

Skład wykonaliśmy na komputerach angielskich Archimedes, tj: A3000, A5000, Archimedes 540 firmy Acorn, wykorzystując czcionki firmy Electronic Font Foundary z Ascot z Anglii. Posłużyliśmy się oprogramowaniem standardowo dołączanym do tych komputerów oraz dodatkowo programami Impression II (typu DTP) i Equasor (do składu wzorów matematycznych). Wydruku dokonaliśmy na drukarce Laser Direct HiRe LBP-8 (drukarka LBP-8 firmy Canon 300x300 dpi z modułem firmy Computer Concepts zamieniającym ją w drukarkę o rezolucji 600x600 dpi) na papierze polimeryzowanym LaserPro 100. Wydruk zrobiliśmy w skali 1:1 w odbiciu lustrzanym. W drukarni oryginały stron tak przygotowanych wykorzystano bezpośrednio do naświetlania blach.
Sprzęt wykorzystany do opracowania pisma otrzymaliśmy z EWG przez prodżekt Tempus JEP „Recursion”. Dzięki niemu możemy my, amatorzy, oddać „pod klucz” gotowe czasopismo. Mamy nadzieję, że z numeru na numer będzie miało coraz mniej błędów.
Za wsparcie piękne dzięki!

Spis treści

Minimum programowe w zakresie matematyki 2
Minimum programowe od kuchni 5
Stanowisko Oddziału SNM w Krakowie 5
Minimum po krakowsku 6
Quidquid agis, … respice finem, M. Legutko 7
Jak pracowano nad minimum w Londynie 8
W czystym powietrzu matematyki, M. Legutko 9
Czy ogrodnik jest pracowity, M. Baranowskia 10
Rozwiązanie Kuby, P. Piskorski 11
Słów kilka o różnicach skończonych…, P. Piskorski 12
Sposoby wzrostu, M. Legutko 15
Kalkulatory na lekcji matematyki, 16
Obliczenia na kalkulatorze…, E. i W. Guziccy 18
Domek Pappusa, R. Kołodziej 21
Co piszczy w tabliczce mnożenia, M. Dąbrowski 22
Nie mam czasu, muszę ,,, zadania, H. Broekmann 24
Trzy pytania, J. Baranowski 25
Tydzień w Londynie, T. Gliszczyński 25
O stosowaniu zasad dydaktycznych, J. Szeremeta 28
Nauczanie matematyki w Stanach…, K Piórek 30
Zadania Radka, R. Masztalerz 31
Układamy kalendarz 31
Sprawdziany 32
Ładne kwiatki 32NiM nr 2
NiM nr 0
NiM nr "-2"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz