środa, 28 listopada 2018

Jolanta Wilmanowicz - warsztat: "Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów liceum."


Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: JOLANTA WILMANOWICZ
Temat: "Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów liceum."
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Problem aktywności uczącego się matematyki jest bardzo złożony i można o nim mówić w wielu aspektach. Na warsztatach przedstawię propozycje rozwiązywania wybranych problemów na przykładzie własnych poczynań dydaktycznych, które przyczyniły się do rozwinięcia aktywności matematycznych moich uczniów. Zaprezentuję opracowane przeze mnie pomoce naukowe, które będzie można wykorzystać na lekcjach lub na zajęciach koła matematycznego w kl.VIII, gimnazjum oraz liceum.
Porozmawiamy też i o naszych niedociągnięciach, które mają odzwierciedlenie na egzaminie maturalnym. Można też przynieść własne pomysły ciekawych rozwiązań dydaktycznych. Zapraszam serdecznie!

Jolanta Wilmanowicz o sobie – Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku matematyka o specjalności nauczycielskiej, ukończonego z wynikiem bardzo dobrym. Ukończyła również podyplomowe studia doskonalące z zakresu dydaktyki matematyki. Posiada 28-letnie doświadczenie zawodowe, pracując głównie na poziomie liceum. Od 16 lat jest nauczycielem dyplomowanym. Uczestniczka licznych konferencji, szkoleń, projektów edukacyjnych, autorka kilku innowacji programowych, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki na obu poziomach, egzaminator egzaminu ósmoklasisty. W uznaniu zasług w nauczaniu matematyki na wysokim poziomie, co przełożyło się na udział wielu jej uczniów w Olimpiadzie Matematycznej, w 2010 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego przyznał jej medal 60-lecia Olimpiady Matematycznej. Posiada również zainteresowania artystyczne i sportowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz