wtorek, 6 listopada 2018

ANNA RYBAK - wykład: "Dowodzenie twierdzeń w szkole podstawowej (i nie tylko)".

Wykład na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: ANNA RYBAK
Temat: "Dowodzenie twierdzeń w szkole podstawowej (i nie tylko)"
Rodzaj zajęć: wykład

Czego dotyczą zajęcia: W części „Warunki i sposób realizacji” podstawy programowej przedmiotu matematyka w szkole podstawowej znajdujemy zapis: „Zadania na dowodzenie stanowią ważny element wykształcenia matematycznego.” Dobrze się stało, że na dowodzenie twierdzeń zwracamy uwagę już w szkole podstawowej, gdy zaczyna się kształtować myślenie abstrakcyjne dzieci. Jednak w praktyce szkolnej u wielu nauczycieli rodzą się pytania: Jak uczyć dowodzenia twierdzeń na tym poziomie edukacyjnym? Jaki poziom formalizmu wprowadzać w zapisie dowodów? Kiedy i jak przejść od intuicyjnego i w miarę swobodnego zapisu rozwiązania zadania na dowodzenie do zapisu bardziej formalnego?
Podczas wykładu zostaną poruszone powyższe zagadnienia poparte prezentacją materiałów dydaktycznych do zajęć z zakresu prowadzenia rozumowań i dowodzenia twierdzeń prowadzonych w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz wnioskami z przeprowadzonych zajęć.
Proponowana koncepcja kształcenia w zakresie  prowadzenia rozumowań i dowodzenia twierdzeń może być też stosowana w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej (oczywiście w oparciu o bardziej zaawansowane przykłady), zwłaszcza dla uczniów mających problemy z uczeniem się matematyki.

Anna Rybak o sobie – Anna Rybak jest emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi zajęcia dla uczniów i nauczycieli w założonym przez siebie Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki usytuowanym przy Wydziale Matematyki i Informatyki UwB. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem ICT. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz