niedziela, 26 listopada 2017

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - Oddział Opolski SNM


Na początku listopada odbyły się ostatnie zajęcia w ramach kursu Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dofinansowanego ze środków mBanku. Wzięło w nim udział trzydziestu nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej z województwa opolskiego. Kolejne spotkania poświęcone były rozwojowi poznawczemu dzieci a uczeniu się matematyki, specyficznym trudnościom w uczeniu się matematyki oraz codziennej pracy w uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki. Podczas ewaluacji szkolenia jego uczestnicy podkreślali, że kurs miał bardzo praktyczny charakter, w szczególności część poświęcona rozumieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, realizacji zaleceń, współpracy z rodzicami uczniów. Każdy z uczestników przygotował pomoce dydaktyczne oraz poznał pozycje książkowe, zawierające materiały przydatne w pracy z dziećmi u których zdiagnozowano trudności w uczeniu się matematyki w tym dyskalkulię.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz