środa, 11 listopada 2015

SNM Kraków: Konferencja OK SNM „Rozwijanie matematycznego pote...

SNM Kraków: Konferencja OK SNM „Rozwijanie matematycznego potencjału ucznia...: Zapraszamy Państwa na naszą listopadową konferencję: Termin: 14 listopada 2015 r. , w godz. 9.00 – 15.00              Koordynator: Maria Legutko
programie:
1) Wykłady:
Barbara Podobińska O błędach maturzystów - jak je wykorzystać w nauczaniu?”
Marek Legutko Potencjał ucznia w naszej szkole”
Janina Konieczna „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów i liceów ogólnokształcących”
2) Warsztaty dotyczą metod i form pracy na lekcjach matematyki, także wykorzystania technologii informacyjnej. Między innymi:
-          nowa matura z matematyki, wiedza i umiejętności matematyczne absolwenta liceum,
-          przykłady zajęć z matematyki dla edukacji wczesnoszkolnej,
-          zastosowanie GeoGebry,
-          gry matematyczne i logiczne,
-          przykłady aktywizujących metod na lekcjach matematyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz