wtorek, 24 listopada 2015

XVII edycja Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka

Rozpoczęła się XVII edycja Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka

24 listopada 2015, punktualnie o godzinie 12.00, wystartowała XVII edycja PIK-a czyli Powszechnego Internetowego Konkursu  dla uczniów szkół średnich – Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Uroczyste rozpoczęcie Konkursu odbyło  się w sali Rady Wydziału w Gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej. Podczas tej uroczystości został wręczony certyfikat stypendysty laureatce poprzedniej edycji Konkursu, która otrzymuje stypendium Fundacji mBanku.
Organizowany od 1999 roku Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Jego celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski.
Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej zachęcić do studiowania kierunków ścisłych. Spośród laureatów i osób wyróżnionych w poprzednich edycjach Konkursu około 40% studiuje lub studiowało na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy spoza dużych miast stanowią zwykle ok. 75% uczestników finału.
Konkurs składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet, półfinału oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Dwa pierwsze etapy polegają na zaznaczeniu właściwych wariantów odpowiedzi w zadaniach otrzymanych                  ze strony internetowej Konkursu. Zadania są losowane ze specjalnej bazy  opracowanej i stale uzupełnianej przez zespół matematyków z Politechniki Warszawskiej we współpracy z nauczycielami szkół średnich. Po zdobyciu określonej liczby punktów uczestnik przechodzi do następnego etapu. W przypadku niepowodzenia może zacząć zabawę od początku, ponieważ do Konkursu
można przystępować dowolną liczbę razy i w dowolnym momencie jego trwania
.
W trzecim etapie, który trwa w tej edycji do 31 marca 2016 roku, uczestnik losuje zestaw 10 zadań i przesyła ich rozwiązania na Politechnikę Warszawską, gdzie zostają ocenione. Uczestnicy z najlepszymi wynikami z tego etapu kwalifikują się do półfinału, który odbywać się będzie na Politechnice Warszawskiej i innych miejscach na terenie Polski. W tym etapie, który będzie rozgrywany w obecnej edycji Konkursu po raz pierwszy, uczestnik musi wskazać w ciągu 90 minut poprawne warianty odpowiedzi w 10 zadaniach wylosowanych ze specjalnie dla tego etapu przygotowanej bazy zadań. Osoby, które uzyskają w półfinale co najmniej połowę możliwych do zdobycia punktów awansują do finału, który odbędzie się 16 kwietnia 2016 roku na Politechnice Warszawskiej.
W ciągu 3 godzin, jego uczestnicy będą rozwiązywać 5 zadań o dość znacznym stopniu trudności. Uroczyste zakończenie konkursu oraz rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku. Większość zadań konkursowych nie wykracza swoją tematyką poza zakres treści programowych szkoły ponadgimnazjalnej.
Nie są to jednak typowe zadania szkolne. Ich poziom trudności wzrasta wraz z etapem, a rozwiązania często wymagają niestandardowego wieloetapowego rozumowania oraz  umiejętności twórczego myślenia. Zadania finałowe są tworzone z myślą o tym by wyłowić uczniów obdarzonych prawdziwym talentem matematycznym.
Zwycięzca i jego nauczyciel otrzymają sprzęt komputerowy ufundowany
przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Laureaci obecnej edycji Konkursu będą mieli zagwarantowany wolny wstęp  na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (pięciu najlepszych na kierunek Informatyka), a wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają  w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny inny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki. Już po raz szósty, Fundacja Rodziny Maciejko funduje stypendium dla najlepszego laureata Konkursu spoza dużego miasta, który podejmie studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W obecnej edycji będą do zdobycia dwa takie stypendia. Sponsorem konkursu jest Zibi CASIO, a nagrody książkowe funduje  Wydawnictwo Naukowe PWN. Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
i Programu Interkl@sa. Patronat medialny sprawuje portal kierunkistudiów.pl.
Od ubiegłego roku sponsorem Konkursu jest Fundacja mBanku, która już po raz drugi przyznała Wydziałowi Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej dotację na rozwój Konkursu. Dzięki otrzymanym od mFundacji środkom możliwa stała się modernizacja platformy internetowej Konkursu, stworzenie systemu informatycznego obsługującego nowy etap Konkursu – półfinał, rozbudowa bazy zadań oraz wdrożenie prac nad ujednoliceniem redakcji zadań konkursowych.
Więcej informacji, regulamin, szczegółowe relacje z poprzednich edycji Konkursu oraz zdjęcia można znaleźć na stronie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz