wtorek, 17 listopada 2015

Prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska weźmie udział w Konferencji Krajowej

Pani Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, zadeklarowała udział i wykład na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (Warszawa 2016).
Najważniejsze informacje o Pani prof. Kolczyńskiej:
  • Ukończyła  Liceum Sztuk Plastycznych (matura), Studium Nauczycielskie (kwalifikacje nauczycielskie) oraz  Uniwersytet Śląski – magisterium  z  pedagogiki  w roku  1969
  • Profesor nauk  humanistycznych, rok 1997. Tytuł  przyznany na wniosek  Rady Wydziału Pedagogicznego  Uniwersytetu  Warszawskiego.
  • W październiku 2002 zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie pracuje do chwili obecnej. W tym czasie: kieruje Katedrą Pedagogiki Specjalnej (2002/2003), Katedrą Wspomagania Rozwoju  Dziecka  (2004/2005 i 2005/2006), a od roku akademickiego 2006/2007 do chwili obecnej Instytutem Wspomagania Rozwoju i Edukacji Człowieka i  Katedrą Pedagogiki Małego Dziecka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz