czwartek, 12 marca 2015

Finał XVI edycji Matematycznego Konkursu Internetowego na Politechnice Warszawskiej

W sobotę 18 kwietnia 2015 roku, o godzinie 12.00,  w Gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej, odbędzie się finał XVI edycji Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich – Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W ciągu trzech godzin, 161  jego uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi podczas części internetowej będzie rozwiązywało 5 zadań, które tworzone są z myślą o tym by wyłowić uczniów obdarzonych prawdziwym talentem matematycznym.
Po zakończeniu finału Konkursu, o godzinie 16.00, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych zaprosi na kolejne zajęcia MiNI Akademii Matematyki.
Wykład „Matematyk na statku pirackim, czyli rzecz o teorii węzłów” wygłosi mgr inż. Paweł Rzążewski.
Po wykładzie tradycyjnie odbędą się zajęcia warsztatowe, podczas których ich uczestnicy będą mieli możliwość bezpośrednio zmierzyć się z problemami omawianymi na wykładzie.

Uroczyste Zakończenie Konkursu odbędzie się we wtorek 28 kwietnia 2015 roku
o godzinie 11.00 w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Podczas tej uroczystości ogłoszone zostaną szczegółowe wyniki finału obecnej edycji Konkursu oraz wręczone zostaną nagrody laureatom i osobom wyróżnionym.

W bieżącej edycji, która rozpoczęła się 22 listopada 2015 roku, wzięło udział prawie 3500 uczestników z całej Polski. Zwycięzca tego konkursu oraz jego nauczyciel otrzymają sprzęt komputerowy ufundowany przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Laureaci obecnej edycji Konkursu będą mieli zagwarantowany wolny wstęp na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, a wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści otrzymają w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolny inny wydział Politechniki Warszawskiej maksymalną liczbę punktów z matematyki. Już po raz piąty, Fundacja Rodziny Maciejko ufundowała stypendium dla najlepszego laureata Konkursu spoza dużego miasta, który podejmie studia na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Sponsorem konkursu jest Zibi CASIO a nagrody książkowe funduje Wydawnictwo Naukowe PWN. Konkurs uzyskał poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz został objęty patronatem Programu Interkl@sa. Począwszy od obecnej edycji patronat nad Konkursem sprawuje Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Patronat medialny sprawuje portal kierunkistudiów.pl. Od tego roku sponsorem Konkursu został mBank, który ufundował stypendium w wysokości 1000 złotych miesięcznie dla najlepszego laureata Konkursu, który podejmie studia na Politechnice Warszawskiej. Dzięki dotacji przyznanej przez Fundację mBanku obecna edycja Konkursu była prowadzona w oparciu o zmodernizowaną platformę Konkursu, która zapewnia lepszą prezentację zadań w różnych przeglądarkach internetowych oraz pozwala na zwiększenie funkcjonalności systemu o łatwiejszy interfejs wprowadzania zadań i możliwości wglądu uczestników w oceny rozwiązywanych przez nich zadań.

Organizowany od 1999 roku Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, głównie, lecz nie wyłącznie, klas maturalnych. Jego celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski.
Jest to przedsięwzięcie skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej zachęcić do studiowania kierunków ścisłych.
Konkurs składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Dwa pierwsze etapy polegają na  zaznaczeniu właściwych wariantów odpowiedzi w zadaniach otrzymanych ze strony internetowej Konkursu. Zadania są losowane ze specjalnej bazy opracowanej i stale uzupełnianej przez zespół matematyków z Politechniki Warszawskiej we współpracy z nauczycielami szkół średnich. Po zdobyciu określonej liczby punktów uczestnik przechodzi do następnego etapu. W przypadku niepowodzenia może zacząć zabawę od początku, ponieważ do Konkursu można przystępować dowolną liczbę razy i w dowolnym momencie jego trwania. W trzecim etapie, który trwał w obecnej edycji do 9 kwietnia 2015 roku, uczestnicy losowali zestaw 10 zadań i przesyłali je wraz z pełnymi rozwiązaniami. W tym roku nadesłano 272 prace. Spośród ich autorów wyłonieni zostali finaliści Konkursu. Większość zadań konkursowych nie wykracza swoją tematyką poza zakres treści programowych szkoły ponadgimnazjalnej. Nie są to jednak typowe zadania szkolne. Ich poziom trudności wzrasta wraz z etapem, a rozwiązania często wymagają niestandardowego wieloetapowego rozumowania oraz  umiejętności twórczego myślenia. 
Więcej informacji, regulamin, szczegółowe relacje z poprzednich edycji Konkursu oraz zdjęcia można znaleźć na stronie: http://www.konkurs.mini.pw.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz