środa, 4 czerwca 2014

XXIII KK SNM w Helu - materiały

XXIII KK SNM odbyła się na Helu w dniach 24 -27 styczeń Hel 2014.

 Tematem przewodnim konferencji  była „Matematyka na czasie”. W konferencji wzięło udział prawie 500 osób. Zimowa aura i piękny widok  na wody zatoki z okien szkoły, spacery po zamarzniętej plaży nad morzem wzbogacały i urozmaicały nasz pobyt. W czasie konferencji odbyło się  ponad 100 różnorodnych zajęć- wykładów, warsztatów, pokazów.

Niestety bardzo niewielu autorów nadesłało opracowania swoich zajęć. Ponieważ jednak uznaliśmy, że są one bardzo interesujące i mogą być dużą pomocą dla nauczycieli, którzy nie brali udziału w konferencji, więc podjęliśmy decyzję o zamieszczeniu ich na stronach Fundacji i stronach SNM. Poniżej lista zamieszczonych artykułów:

  1. Dorota Kraska, Wacław Zawadowski – Film na lekcjach matematyki
  2. Krzysztof Mostowski, Wacław Zawadowski – Projekt cyfrowego podręcznika dydaktyki matematyki
  3. Witold Szwajkowski – Praktyczne zastosowanie koncepcji czynnościowego nauczania matematyki do pojęć matematycznych
  4. Małgorzata Lesisz,  Wacław Zawadowski  - Tworzenie modeli siatek brył bez kleju
  5. Marta Kądziołka, Teresa Żodziewska - Kalkulator, czy głowa
  6. Barbara Baranowska - Trójkątne góry i inne figury- rozwijanie intuicji geometrycznych dzieci . załącznik 1 , załącznik 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz