poniedziałek, 10 lutego 2014

Trójkątne góry i inne figury- rozwijanie intuicji geometrycznych dzieci

XXIII Krajowa Konferencja SNM
Nauczanie w klasach 0-III Barbara Baranowska, nauczyciel kształcenia zintegrowanego Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu

Streszczenie. Nauczanie zintegrowane stanowi najniższy szczebel kształcenia ogólnego. Jest ono fundamentem, na którym opiera się dalsze kształcenie i wychowanie. Te pierwsze trzy lata nauki odgrywają szczególną rolę w życiu każdego dziecka, dlatego przez cały czas znani pedagodzy i wychowawcy, znający doskonale psychikę dziecka w wieku od 7 do 10 lat, starają się ciągle udoskonalać program nauczania w kl. I-III, a tym samym stworzyć dzieciom najdogodniejsze warunki i metody nauczania.

Matematyka zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, jest i będzie przedmiotem, którego uczyć się będą uczniowie w ciągu całego pobytu w szkole. Dlatego pierwsze kontakty z matematyką powinny być dla dziecka przyjemne. Swoje zmagania z pierwszymi problemami powinno ono przeżywać jako osobiste sukcesy. Porażki i niepowodzenia mogą zaważyć na dalszej nauce tego przedmiotu. Geometria jest taką dziedziną matematyki, która może dać dzieciom wiele radości , zadowolenia i zabawy. Wykorzystanie tego, że dzieci lubią manipulować, podejmować wielokrotne próby wykonania ciekawego zadania, kolorować, że z przedszkola i życia codziennego wiedzą co to kwadrat, koło, trójkąt daje nam pole do pracy z figurami. Gry i zabawy dydaktyczne można wykorzystać przy realizacji działań , które pomogą wykraczać im poza schematy myślenia, rozwiną myślenie przestrzenne, utrwalą umiejętność posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia w przestrzeni.

Geometria uczy porządkowania rzeczywistości , więc tym bardziej przyda się dzieciom, które czasami wokół siebie mają chaos. Z doświadczenia wiem, że takie zabawy i rozrywki umysłowe zainteresują nawet dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej czy dzieci z fragmentarycznymi zaburzeniami rozwoju. Również te, które matematyki po prostu nie lubią.

Pełna wersja artykułu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz