niedziela, 27 grudnia 2020

Jarosław Kowalski - "Tajniki statystyki opisowej z pakietem R w nauczaniu szkolnym"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jarosław Kowalski

Temat: "Tajniki statystyki opisowej z pakietem R w nauczaniu szkolnym”

Czego dotyczą zajęcia: Ucząc statystyki – nauki, która zajmuje się danymi liczbowymi dotyczącymi zjawisk masowych stawiamy pytania: jakie informacje można uzyskać na podstawie tych danych statystycznych i w jakim stopniu są one miarodajne. Statystyka jest obecna w wielu dziedzinach i istnieje wiele dziedzin w których odgrywa kluczową fundamentalną rolę w postępie wiedzy. Jak organizować proces jej nauczania? Jak przekonywać i zachęcać uczniów do jej uczenia się? Czy w ogóle można nią zainteresować młodzież? Niebagatelną, ważną a wręcz wiodąca role może tutaj odegrać komputer, jego zastosowanie a w szczególności oprogramowanie statystyczne. Gromadzi, porządkuje, klasyfikuje, ilustruje graficznie zgromadzone podczas obserwacji wyniki. Robi to w porównaniu z człowiekiem o wiele szybciej. Może być punktem wyjścia do poznania nowych pojęć, opanowania nowych treści. Zwiększa u uczniów aktywność i samodzielność rozbudza w nich zainteresowanie przedmiotem a uczniowie łatwiej stosują zdobyte wiadomości i umiejętności a ty samym bardziej rozwijają u siebie odpowiednie sprawności umysłowe i zdolności twórcze. Przedstawię przykłady analiz statystycznych, które mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym w nauczaniu szkolnym. Podstawowe operacje wykonywania obliczeń statystycznych, wizualizacji zebranych danych, ich implementacje w języku R wymagającą elementarnej znajomości tego pakietu co może przyczynić się do lepszego zrozumienia podstaw statystyki.

Jarosław Kowalski o sobie – Obecnie: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Katedra Matematyki i Informatyki. 
Były nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie. 
1. Moja charakterystyczna cecha? Punktualność, pomysłowość. 
2. Postać, z którą się utożsamiam? Nie utożsamiam się z żadną postacią, staram się być zawsze sobą. 
3. Jakie cechy osobowości człowieka są dla mnie najbardziej cenne? Szczerość, uczciwość, życzliwość, pogoda ducha, radość. 
4. Moje największe osiągnięcie? Dopiero przede mną. 
5. Co kojarzy mi się ze szkołą i życiem studenckim? Akademik, przyjaciele, beztroskie życie. 
6. Dewiza, którą kierowałem się, gdy byłem uczniem, studentem? Odkryj, poznaj, zrozum, pokochaj. 
7. Dewiza, według której powinni się kierować uczniowie, studenci dzisiaj? Odkrywam, poznaje, uczę się - to moja pasja. 
8. Moje aspiracje związane z przyszłością? Nabywanie umiejętności i zdobywanie doświadczenia w przekazywaniu wiedzy, zapalaniu w młodych chęci podejmowania trudnych wyzwań jakie niesie życie. 
9. Mój ideał ucznia, studenta? Sumienny, pracowity, chętny, ambitny, otwarty, radosny, szczęśliwy. 
10. Przedmiot, którego najbardziej lubię uczyć, wykładać? Matematyka – ale lubię wyzwania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz