poniedziałek, 5 czerwca 2017

Wsparcie Fundacji mBank dla SNM

Po raz kolejny Fundacja mBank wspiera SNM tym razem członków Oddziału Opolskiego i nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej z terenu województwa opolskiego. Dzięki mBankowi zostanie zorganizowany 12 godzinny kurs specjalistyczny: "Diagnoza i praca z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się matematyki". Uczestnicy kursu nabędą wiedzę na temat jak rozwój poznawczy dziecka wpływa na uczenie się matematyki. Ponadto zrozumieją czym są specyficzne trudności w nauce matematyki oraz nabędą umiejętności jak na co dzień pracować w klasie z uczniami z takimi trudnościami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz