Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Zarazić Matematyką” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej.Konkurs odbywa się przy wsparciu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach.


Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Skład Komisji Konkursowej:
- Maria Syta - konsultant w RODN „WOM” w Katowicach, SNM – przewodnicząca Komisji;
- ad. dr Anna Machwic - Prorektor ds. działalności kulturalnej i promocji, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach;
- Joanna Świercz - MODN w Opolu, SNM;
- Anna Ząbkowska-Petka - SNM;
- Krzysztof Oleś - SNM;
- Zofia Majerska - doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki – RODN „WOM” w Katowicach, SNM.

Liczba prac dopuszczonych do II etapu.


Szkoła podstawowa
klasy 1-4
Szkoła podstawowa
klasy 5-8
Szkoła
ponadpodstawowa
Liczba
prac

97
124
45Nagrodzeni uczniowie i ich prace


Szkoła podstawowa, klasy 1-4
I miejsce - Kinga Niewiadomska, Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku;
II miejsce - Amelia Kossakowska, Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie;
III miejsce - Wojciech Krawczyk, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim im. Adama Mickiewicza;
Wyróżnienie - Wiktoria Przygócka, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie.


Kinga Niewiadomska (kl. 4)                                             Amelia Kossakowska (kl. 4)
Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1 w Gdańsku             Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie


Wojciech Krawczyk (kl. 4)                                             Wiktoria Przygócka (kl. 4)
Publiczna SP w Borze Zajacińskim                                   SP w Bierkowie


Szkoła podstawowa, klasy 5-8
I miejsce - Helena Salak, Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie;
II miejsce - Wiktoria Golenko, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim;
III miejsce - Ewa Kubieniec, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Palczy;
III miejsce - Amelia Bienicka, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju.


Helena Salak (kl. 8)                                                         Wiktoria Golenko (kl. 8)
SP nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie                             SP w Ożarowie Mazowieckim


                       
Ewa Kubieniec (kl. 7)                                                       Amelia Bienicka (kl. 7)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Palczy                                SP w Jastrzębiu-Zdroju


Szkoła ponadpodstawowa
I miejsce - Dominika Legucka, Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie;
II miejsce - Maja Widera, III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie;
III miejsce - Maja Brzoskowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera

                       
Dominika Legucka                                                           Maja Widera
LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie                                   III LO w Chorzowie


                       
Maja Brzoskowska                                                      
ZSO nr 1 w Gdańsku, IX LO w Gdańsku                               


Nagroda specjalna
Oliwia Kotrych, Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz