Konkurs literacki SNM

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Literackiego „Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Wyniki konkursu ->

Aby wziąć wziąć udział w konkursie należy do dnia 25 stycznia 2020 r.:
- przesłać w formie elektronicznej utwór do koordynatora Konkursu na adres: tesz@interia.eu
- przesłać w wersji papierowej podpisany utwór wraz z oświadczeniem (załącznik 1) na adres koordynatora Konkursu:
Tomasz Szwed
ZSOMS w Raciborzu
Ul. Kozielska 19
47-400 Racibórz

z dopiskiem na kopercie: Konkurs Matematyczno – Literacki.


W celu właściwej organizacji konkursu na terenie szkoły prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją.

Regulamin Konkursu ->

Oświadczenie - zgoda na udział w konkursie (wersja pdf) - załącznik 1 ->
Oświadczenie - zgoda na udział w konkursie (wersja pdf) - załącznik 1 ->

Przykłady utworów.

Przykład 1.

Decyzja
Zamierzam się uczyć, już zeszyt szykuję.
Trud pracy dołożę i... sukces notuje!


Przykład 2.

Licząc i ćwicząc soroban stosuję, matmę ogarniam, lepiej rachuję.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz