konferencja XXVIKKSNM - prelegenci


Prelegenci, którzy wygłoszą wykłady podczas XXVI Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (Wrocław 10-13.02.2017)


Jan Miodek - Wykład Inauguracyjny XXVIKKSNM

Jan Miodek, ur. w r. 1946 w Tarnowskich Górach, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 1989-2016 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, członek Rady Języka Polskiego, doktor honoris causa Wileńskiego Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Wileńskiego, znany z programów telewizyjnych "Ojczyzna polszczyzna" (1987-2007), "Słownik polsko@polski" (od r. 2009) i "Polska z Miodkiem" (od r. 2015).


Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

Pedagog, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Współkoordynatorka w latach 2006-2012 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowe oraz szkolne uwarunkowania. Współautorka pakietów edukacyjnych: „Gramy w piktogramy” wspierającego rozwój umiejętności matematycznych dzieci w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz „Myślę-Decyduję-Działam” do edukacji finansowej i matematycznej dzieci w w klasach I-III. Zainteresowania naukowe: rozwój i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów i problematyka oceniania wspierającego proces uczenia się, kształcenie nauczycieli. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne). Członek Zespołu Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodnicząca rady naukowej fundacji Edukacja na Nowo, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji. Autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu problematyki edukacyjnej.

Wykład - "Jak nie utracić w szkole zainteresowania dzieci matematyką? - na przykładzie badań i doświadczeń dzieci w edukacji wczesnoszkolnej."
Dzieci rozpoczynające szkolną edukację zwykle są pełne zapału, ciekawości świata, chęci działania. Matematyka może być dla nich interesującym obszarem doświadczeń: eksperymentowania, rozwiązywania problemów w konkretnym kontekście, poszukiwania własnych strategii i sposobów działania, współpracy z rówieśnikami i dzielenia się pomysłami, argumentowania, uzasadniania, przekonywania.
Czy jednak ten potencjał jest wykorzystywany w szkole? Dlaczego dzieci szybko tracą zainteresowanie matematyką i nabywają przeświadczenie, że jest nudna, niezrozumiała, czasem trudna a niejednokrotnie zbyt prosta? Dlaczego nie stanowi poznawczego wyzwania, nie mobilizuje do myślenia? Jakie są tego przyczyny i uwarunkowania tkwiące w szkole?
Spróbuję odpowiedzieć na te pytania na podstawie badań prowadzonych w ciągi ostatnich 10 lat w edukacji wczesnoszkolnej.

Doc. dr Janusz Górniak
Matematyk, nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Mimo pełnienia wielu funkcji (ponad 20 lat był i do dzisiaj jest prodziekanem ds. studenckich, był dyrektorem Studium Kształcenia Podstawowego), sam uważa się tylko za nauczyciela matematyki... Uczy, ponad 40 lat, studentów, ale i uczniów, na Uczelni (od 28 lat prowadzi i uczy matematyki w każdym roku ok. 600 maturzystów w ramach Studium Talent). Organizuje z sukcesami również na skalę międzynarodową Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych.Pracuje więc z wybitnie uzdolnionymi matematycznie uczniami z całej Polski, uczniami od 3 kl. SP. Poświecił się dydaktyce matematyki. Jest autorem wielu prac od - wydanego 40 lat temu - skryptu z "Analizy funkcjonalnej w zadaniach", do najnowszych nagrań telewizyjnych wykładów i Zbioru zadań z rozwiązaniami z Analizy matematycznej 1 (zamieszczone w Internecie pod adresem http://oze.pwr.edu.pl/ ). Sam o sobie mówi, że cieszy się, że jest matematykiem. Uważa, że jest to, przede wszystkim, zasługa nauczycieli matematyki, których spotkał na swojej drodze; również genów, ponieważ jego ojciec też był matematykiem i wspaniałym pierwszym jego nauczycielem, właśnie w szkole podstawowej. Na pytanie czy lubi być nauczycielem, w jednym z wywiadów prasowych powiedział, że słowo to nie oddaje w pełni jego podejścia do matematyki -„ ja nią po prostu żyję, a to więcej niż "lubię". Uważa, że przygoda z matematyką powinna zaczynać się od najmłodszych lat, to tam według docenta Górniaka powinni uczyć najlepsi nauczyciele. Został doceniony jako nauczyciel; uhonorowany odznaczeniami i wieloma prestiżowymi nagrodami. Na dyplomie jednej z nich czytamy: "... Za to, że będąc Człowiekiem Nauki niezmiennie pozostaje blisko młodzieży. Za wielką dydaktyczną pasję...".

Wykład - "Nauczyciel matematyki z pasją... "
Opis wystąpienia: Refleksje osobiste nauczyciela matematyki po czterdziestu latach pracy ze studentami i z uczniami. Uczenie innych, uczenie z pasją i "dawanie siebie" czyni nauczyciela i uczniów szczęśliwymi...

Jacek Ścibor – nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej k.Wrocławia, założyciel i administrator grupy Superbelfrzy RP. Ponad 25 lat doświadczenia w nauczaniu technologii informacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole przy zakładzie poprawczym, Uniwersytecie w Białymstoku, projektach „unijnych”. Z zamiłowania majsterkowicz – więc wykonawca sieci szkolnych. Autor i twórca merytoryki kwartalnika, Zjazdów i Zlotów "IT w edukacji" (obecnie "TiK w edukacji"). Prelegent i panelista konferencji o technologiach komputerowych w edukacji.

Tytuł wystapienia: "e2duZwrotnicowi"Marcin Karpiński

W Pracowni Matematyki Instytutu Badań Edukacyjnych zajmował się przygotowaniem i prowadzeniem ogólnopolskich badań dotyczących nauczania matematyki oraz diagnoz umiejętności uczniów. Brał udział w badaniu PISA i TIMSS. Współtworzył podstawy programowe nauczania matematyki. Jest współautorem programów nauczania, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum oraz autorem wielu artykułów związanych z nauczaniem matematyki. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym czasopisma „Matematyka w Szkole”.Małgorzata Zambrowska

W Pracowni Matematyki Instytutu Badań Edukacyjnych zajmowała się przygotowaniem i prowadzeniem ogólnopolskich badań dotyczących nauczania matematyki oraz diagnoz umiejętności uczniów. Brała udział w badaniu TIMSS. Od wielu lat prowadzi stowarzyszenie propagujące między innymi wykorzystanie gier logicznych i planszowych w nauczaniu matematyki oraz organizuje największy w Polsce festiwal gier planszowych. Jest doktorantką w Akademii Pedagogiki Specjalnej.Więcej informacji o XXVI Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki


 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza