środa, 30 listopada 2022

Janek Baranowski, Piotr Drozdowski: "Nasze marzenia o szkole"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Janek Baranowski, Piotr Drozdowski
Reprezentują: Grupa robocza - WARSZTAT OTWARTY

Temat: "Nasze marzenia o szkole"

Czego dotyczą zajęcia: Dyskusja panelowa na temat naszej wizji polskiej szkoły przyszłości. Uczestnicy: członkowie WO i zaproszeni goście.

Anna Plewińska - "Matematyka jako sport drużynowy"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Anna Plewińska

Temat: "Matematyka jako sport drużynowy"

Czego dotyczą zajęcia: Jak na lekcji wprowadzić emocje na miarę wydarzeń sportowych? Jak połączyć doskonalenie wiedzy matematycznej z budowaniem umiejętności współpracy, tworzenia strategii oraz mówienia o matematyce? Na te pytania odpowiem podczas warsztatu przedstawiającego ideę i sposób organizacji Meczów Matematycznych. Podczas zajęć zaprezentuję zasady, przykładowe zadania i regulamin meczu, sposoby na jego organizację (na lekcji i w formie konkursu), a uczestnicy zajęć sami rozegrają przykładowy mecz matematyczny. 

Jolanta Adamczyk - "Wykorzystanie metod edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach wyrównawczych w klasie 4"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jolanta Adamczyk

Temat: "Wykorzystanie metod edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach wyrównawczych w klasie 4"

Czego dotyczą zajęcia: W trakcie warsztatów przekażę Wam garść sprawdzonych, własnych pomysłów oraz kilka ciekawych pomocy do wykorzystania w codziennej pracy. Podzielę się doświadczeniem i przemyśleniami związanymi z pracą z uczniami klasy czwartej, mającymi problemy z uczeniem się matematyki. Pokażę, w jaki sposób staramy się pokonać trudności rozwijając jednocześnie kompetencje matematyczne. Wspólnie zastanowimy się: Co zrobić, aby uczeń polubił matematykę i chętnie się jej uczył?

wtorek, 29 listopada 2022

Marta Czyrkiewicz - "Matematyka malowana Twoją kredką, czyli kolorowa geometria"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Marta Czyrkiewicz

Temat: "Matematyka malowana Twoją kredką, czyli kolorowa geometria"

Czego dotyczą zajęcia: Czy matematyka musi być szara i nudna? NIE! Dodanie sztuki do lekcji matematyki sprawia, że matematyka jest przyjemniejsza, co prowadzi do zwiększonego zainteresowania i powoduje, że dzieci naturalnie osiągają lepsze wyniki. Połączenie matematyki i sztuki zwiększa kreatywność wśród uczniów. Wzmacnianie zdolności artystycznych pozytywnie wpływa na umiejętności związane z matematyką. To połączenie powoduje, że umysł myśli w nowy i nieoczekiwany sposób. Ponieważ sztuka jest znana z wywoływania emocji, integracja tych dwóch przedmiotów może sprawić, że uczniowie będą bardziej otwarci na koncepcje matematyczne i bardziej kreatywni podczas rozwiązywania problemów matematycznych. Podczas warsztatów pokażę różne projekty matematyczno-artystyczne dla młodszych i starszych uczniów oraz zrealizujemy niektóre z nich.

Karol Sieńkowski - "Gry Inków wsparciem w edukacji matematycznej"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Karol Sieńkowski

Temat: "Gry Inków wsparciem w edukacji matematycznej"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatów zostanie omówiona Yupana - liczydło Inków. Zaprezentowane zostaną dwie gry edukacyjne. Spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytania: Czy yupana może wspomóc i w jakim zakresie oswajanie dzieci z liczbami? Czy yupana może wesprzeć dzieci z trudnościami w nauce w odkrywaniu zależności między liczbami i w rachowaniu? Czy zabawa yupaną może stać się stałym elementem zajęć matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej? Czy yupana może znaleźć zastosowanie w klasach 4-6 szkoły podstawowej?

Daria Wątorek - "Pewność siebie w konfrontacji z zadaniami matematycznymi"

Panel dyskusyjny podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Daria Wątorek

Temat: "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas tego panelu porozmawiamy o tym, jaki związek z uczeniem się matematyki ma pewność siebie uczniów. Spróbujemy odkryć sposoby na budowanie pewności siebie u uczniów i motywowanie ich do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

poniedziałek, 28 listopada 2022

Daria Wątorek - "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Daria Wątorek

Temat: "Metody aktywizujące na lekcjach matematyki"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas moich zajęć zaprezentuję Państwu kilka metod aktywizujących uczniów na poziomie zarówno szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. Wspólnie omówimy plusy i minusy tych metod oraz możliwości ich wykorzystania w zależności od typu klasy. Po zajęciach, osoby uczestniczące w nich otrzymają przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem metod, o których będzie mowa.

Blanka Plata - "Mandale geometryczne"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Blanka Plata

Reprezentuje: Grupa Robocza -> Warsztat Otwarty

Temat: "Mandale geometryczne"

Czego dotyczą zajęcia: Druga odsłona mandali geometrycznych. Wzory wyczarowane z włóczki, osadzone na drewnianych stelażach. Zapraszam na warsztaty w dzień i wieczorem w Pracowni całodobowej.

Małgorzata Gołębiowska - Jak pracuję z uczniem liceum, który posiada opinię PP-P o dyskalkulii?

Wykład z elementami warsztatów podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Małgorzata Gołębiowska

Temat: "Jak pracuję z uczniem liceum, który posiada opinię PP-P o dyskalkulii?"

Czego dotyczą zajęcia: Po krótkiej charakterystyce trudności matematycznych (specyficznych i niespecyficznych) opowiem o czynnikach emocjonalnych i społecznych, które sprzyjają procesowi łagodzenia przeszkód w uczeniu się matematyki. Przedstawię katalog przykładowych zaleceń specjalistów oraz sposoby ich wypełniania. Zaprezentuję stosowane metody i pomoce dydaktyczne, które stymulują rozwój umiejętności matematycznych oraz usprawniają zaburzone funkcje. Mam nadzieję, że spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami.

Katarzyna Pęczek - Ocenianie uczniów ze SPE - błędy, bariery i dobre praktyki

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Katarzyna Pęczek

Temat: "Ocenianie uczniów ze SPE - błędy, bariery i dobre praktyki"

Czego dotyczą zajęcia: Proces oceniania jest niezwykle trudny zarówno dla oceniających jak i ocenianych. Co zrobić, aby uniknąć błędów i jak najobiektywniej zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności uczniów, zwłaszcza tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Na co zwrócić uwagę oceniając ucznia ze spektrum autyzmu, z dysfunkcją słuchu lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.? W jaki sposób kreować przestrzeń edukacyjną sprzyjającą ocenianiu uczniów z niepełnosprawnościami? Na te i inne pytania, postaram się odpowiedzieć, zapraszając uczestników warsztatów do pochylnia się nad zagadnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych ,w obszarze oceniania uczniów ze SPE.